Składki za 2019

Wpłat składek dokonujemy na konto bankowe szczepu:

HUFIEC WARSZAWA-ŻOLIBORZ
59 1240 1037 1111 0010 0634 3193

ROCZNIE:

tytuł przelewu: Składka członkowska, IMIĘ I NAZWISKO, 2019

KWARTALNIE:
tytuł przelewu: Składka członkowska, IMIĘ I NAZWISKO2019 Liczba kwartał