Składki

Wpłat składek dokonujemy na konto bankowe szczepu:

HUFIEC WARSZAWA-ŻOLIBORZ
29 1140 1010 0000 4652 6000 1018

ROCZNIE:

tytuł przelewu: Składka członkowska, IMIĘ I NAZWISKO, 2019

KWARTALNIE:
tytuł przelewu: Składka członkowska, IMIĘ I NAZWISKO2019 Liczba kwartał