Kontakt

Nasz e-mail: szczep423@zoliborz.zhp.pl

Nasz adres: Młodzeżowy Dom Kultury im. M. Gwizdak
                      ul. H.Ch. Andersena 4
                      01-911 Warszawa