Strona Główna

Szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa” im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego działa od 1984 r. Swoją siedzibę mamy w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena 4 i należymy do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

W szczepie aktualnie działają:

  • 3 gromady zuchowe
  • drużyna harcerska
  • drużyna starszoharcerska
  • drużyna wędrownicza
  • 2 kręgi instruktorskie
  • Poczta Harcerska nr 160

Zbiórki odbywają się w:

  • MDK przy ul. Andersena 4
  • Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21
  • Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A

Zakres działania gromad zuchowych i drużyn harcerskich jest bardzo rozległy. Uczymy poprzez działanie. Na zbiórkach zuchowych dzieci poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez uczestnictwo w grach, harcerze starsi – realizację projektów, a wędrownicy dzięki służbie i pokonywaniu własnych słabości. Organizujemy obozy, zimowiska oraz biwaki. Wypoczynek jest pojmowany jako aktywne spędzanie czasu. Są to wyjazdy pełne wrażeń, dostarczające dzieciom dużej ilości zabawy i atrakcji.